Bliv sponsor på et af vore hjælpeprojekter for tibetanere i Tibet og i eksil

   

Dansk Selskab for Tibetansk Kultur formidler humanitær støtte til udvalgte projekter eller etablerede institutioner iblandt tibetanere bosat på det tibetanske plateau og i blandt eksiltibetanere i Indien og Nepal.
Vort overordnede formål med at yde humanitær støtte til tibetanere er at bidrage til:
* at tibetanerne kan bibeholde og udvikle deres unikke kultur.
* at tibetanerne som befolkningsgruppe kan opnå de ressourcer og kompetencer, som gør, at de kan opretholde et værdig liv, uden sult og fattigdom.
Vor strategi er at yde finansiel støtte indenfor de følgende områder:
* Uddannelse, generelt.
* Uddannelse med fokus på kvinder og børn.
* Sundhedsfremmende projekter.
* Kulturbevarende initiativer.
Som sponsor vil du modtage nyhedsbreve med information om projekterne, og hvis du samtidigt med at du er sponsor, også er medlem af DSTK, vil du modtage vores medlemsblad, “Tibet”, to gange pr år, hvor du vil finde aktuel information om projekterne. Under fanebladene “Årsregnskab” og “Årsberetning” vil man desuden kunne læse om hvor stort beløb vi har modtaget fra vore sponsorer til de forskellige projekter hvert år.
Dansk Selskab for Tibetansk Kultur trækker kun det beløb det koster at sende sponsorbidragene videre til Indien, Nepal og Tibet fra de indbetalte sponsorbidrag, hvilket vil sige ca. 1-2 % af det samlede beløb til hvert projekt. . De fleste forsendelser af sponsorbidrag til vores projekter i Tibet, Nepal og Indien sker i dag via bankoverførsel, og i nogle få tilfælde, hvor sponsormodtageren ønsker det, sendes pengene som checks.
Læs mere om de humanitære hjælpe-projekter du kan være med til at støtte, og hvordan du kan sende penge til projekterne, under fanebladet “Aktuelle projekter“. 
Del DSTK på facebook