Gau, tibetanske beskyttende talismaner/Gau, Tibetan protective amulets

 

 

 

 

 

 Namgyalma Beskyttende Amulet

      

Denne meget kraftfulde beskytter, på 4 x 4 cm, indeholder en mantra-mandala, designet af Lama Zopa Rinpoche, der består af både det lange og korte Namgyalma mantra og bøn. I tillæg til de gavnlige virkninger beskrevet af Lama Zopa Rinpoche nedenfor, vil det at bære mantraet på sin krop eller i en lomme, beskytte i mod alt negativt. Det er en god ide at bære amuletten i en lille pung, for at beskytte den, og for at gøre det muligt at hænge den om halsen. (Du finder smukke og billige silkepunge til salg i vores butik, under fanebladet “Tekstiler”. Den mindste af vores silkepunge er stor nok til formålet). Amuletten er velsignet af Khen Rinpoche Geshe Chonyi. Pris/Price: Kr 120,00/DKK 120,00 incl. porto. Best.nr./Order no: 8012

Vi sælger også stickers med dette mantra. Klik venligst her

 

Råd fra Lama Zopa Rinpoche vedrørende dette mantra:

 “Namgyalma mantraet er ekstremt kraftfuldt, og er det vigtigste mantra til at rense og befri levende væsener fra de lavere verdener, rense negativ karma, og til at hjælpe døende og dem, der allerede er døde, ved at fremsige mantraet i deres øre, eller ved at placere det på deres krop. Hvis fx dette mantra placeres på et bjerg, vil hele bjerget blive velsignet, og ethvert menneske, dyr eller insekt der rører ved eller klatrer på bjerget, vil blive renset for al negativ karma og befriet fra genfødsel i de lavere verdener. Hvis du hænger mantraet op som banner, vil selv skyggen af banneret rense alle, der kommer i kontakt med den. Ligeledes, hvis du hænger mantraet op i dit hjem, vil alle i det hus du bor i, også dyr og insekter, få renset deres negative karma og blive befriet for genfødsel i de lavere verdener. Det er også en god ide at placere eller hænge op mantraet i ens bil, da enhver der sætter sig i din bil således vil blive velsignet. Desuden vil de dyr og insekter, der kommer i berøring med bilen, eller bliver dræbt ved at flyve ind i den eller bliver kørt over af den, også blive velsignet og renset. Ved at have dette mantra i din bil eller i et vindue i dit hjem vil selv skyggen af det velsigne og rense alle levende væsener, og det støv, det regn og den vind, der kommer i berøring med det, vil velsigne alle levende væsener, der kommer i berøring med dette støv, regn og vind. – Jeg vil råde Jer til at give stickers med dette mantra til alle du kender. 

Lama Zopa Rinpoche råder en til at forsøge at undgå at komme til at ligge ovenpå en beskyttende amulet, da dette kan skabe negativ karma. 

English explanation: This 4cm x 4cm mantra packet contains a mantra wheel designed by Lama Zopa Rinpoche and includes the long and short Namgylma mantra and prayer. In addition to the benefits taught by Lama Zopa Rinpoche below, keeping this mantra packet on the body or keeping it in a pocket brings the wearer protection from harm.

If you like, you may place the mantra packet in a protective cloth or pouch and wear it around your neck. (You can find beautiful and cheap silkpurses in our shop, under the menu-point, “Tekstiler”).

Advice from Lama Zopa Rinpoche on this mantra:

“The Namgylma mantra is extremely powerful and is the main mantra to purify and liberate beings from the lower realms, purify negative karma, and help those who are dying or have died by chanting it in their ear or placing it on their body.

For instance, if this mantra is placed on a mountain the entire mountain becomes blessed and any people, animals or insects who touch or climb the mountain are purified of negative karma and liberated from the lower realms. If you hang this mantra as a banner then even the shadow from the banner purifies the negative karma of anyone who comes in contact with it. Similarly, if this mantra is hung in your home, everyone in the house, not only people but all of the animals and insects will be purified of their negative karma and liberated from the lower realms. And it is excellent to have this mantra on your car, on the inside roof, on the passenger side visor, or on the outside of the car. This way, every time someone enters your car they are blessed by the power of this mantra. Also, any animal that touches the car, is killed in an accident, or is run over by the car, including extremely tiny insects that you can’t see they are completely purified.

By having this mantra on the car, or house window, then even the shadow will bless sentient beings. The dust, wind, water and rain that touches it with the Namgylma mantra becomes blessed so that any person or animal or insect who comes in contact with the dust, wind, water or rain becomes purified.

I suggest that you give copies of this mantra sticker to other people in your community and explain the benefits of it. We need to print more Namgylma stickers, many different sizes for others to use in the car, home, motorbike, bicycle, etc.”

Lama Zopa Rinpoche advice on wearing protection items: ”When you wear the protection, you can wear it in the shower if it has a plastic cover on it. Then, the shower is not a problem. The worst thing is if you wear a buddha or a picture of His Holiness the Dalai Lama around your neck and then when you go to sleep it goes down under your arm or your body. If you wear it when you lie down, then that is creating negative karma. Therefore, it is good to take it off when you lie down at home or whenever doing activities which are disrespectful to Buddha, including lying down or having the buddha under your body. If you don’t pay attention this can happen.”

Click here for additional advice on an easy way to benefit animals.

Amulets are blessed by Khen Rinpoche Geshe Chonyi

 

Lama Atisha Beskyttende Amulet

  

Denne 3 x 3 cm store amulet siges at være båret af den berømte tibetanske lama, Atisha, som beskyttelse i mod fysiske sygdomme og skader. Efter ønske fra abbotten ved Wolka Cholung, Lama Tsongkhapas tilbagetræknings-sted, blev en kopi af denne amulet sendt fra Tibet til Lama Zopa Rinpoche. Blot ved at se og røre den vil levende væsener blive befriet fra genfødsel i de lavere verdener. Det er i øvrigt en god ide, for at beskytte amuletten, at bære den i en lille silkepung.                                                                                                    Pris/Price: Kr 120,00/DKK 120,00 incl. porto. Best.nr./Order no: 8013.

English: This image is said to have been worn by Lama Atisha as protection from physical harm. At the request of the abbot of Wolka Cholung, the meditation hermitage of Lama Tsongkhapa in central Tibet, this print was brought from Tibet and presented to Lama Zopa Rinpoche. Just touching or seeing this protection liberates beings from the lower realms.

Lama Zopa Rinpoche says the image can be put on the body of a person who is dying and that it’s also very good to have it respectfully on display in one’s house, where it protects from pollution or disharmony and brings success. One can also fold the protection into a small square and carry or wear it on the body. If wearing, it is best not to sleep with it on so as not to inadvertently lie on top of the mantra.

Lama Zopa Rinpoche advice on wearing protection items: ”When you wear the protection, you can wear it in the shower if it has a plastic cover on it. Then, the shower is not a problem. The worst thing is if you wear a picture of a Buddha or His Holiness the Dalai Lama around your neck and then when you go to sleep it goes down under your arm or your body. If you wear it when you lie down, then that is creating negative karma. Therefore, it is good to take it off when you lie down at home or whenever you are doing activities which are disrespectful to Buddha, including lying down or having the buddha under your body. If you don’t pay attention this can happen.”

TILBAGE TIL BUTIKKENS MENU

 

Del DSTK på facebook