Tibet “Third Pole”

af Grethe Sørvig, formand for Dansk Selskab for Tibetansk Kultur.

De flere tusind meter høje bjerge i Tibet kaldes også for “Den Tredje Pol”, fordi området, ligesom Syd- og Nordpolen består af store mængder evig frost og sne, og således også store gletschere, der har eksisteret i flere tusind år, og som, ligesom Syd- og Nord-polen nu, pga. den globale opvarmning, er begyndt at smelte og forsvinde.

Disse store og mange tusind år gamle isbræer i Tibets bjerge er udgangspunktet for flere store floder, som fx Indus, Ganges, Den Gule Flod, Brahmaputra og floder, der udløber fra disse. Disse floder bringer vand ud til store dele af Asiens flere millioner mennesker, fx i Tibet, Indien, Bhutan, Pakistan, Myanmar, Kina og Vietnam.

Gletscherne i Tibet har frem til nu hvert år kun afgivet en lille del vand, mens størsteparten af dem er forblevet frosne, og har vokset lidt igen hver vinter, så de i tusindvis af år har haft nogenlunde samme størrelse. Således har disse bræer været Asiens vandreservoir i tusindvis af år, men på grund af den globale opvarmning er disse bræer nu begyndt at smelte og forsvinde, hvilket i første omgang vil resultere i katastrofale oversvømmelser, både i Tibet og i de nævnte lande, og som til sidst, når alle gletschere er smeltet, vil resultere i vandmangel i Asien.

Denne nedsmeltning af isbræerne i Tibet vil også, sammen med nedsmeltningen af Syd- og Nord-polen, resultere i at havet stiger, med katastrofale følger for millioner af mennesker, dyr og planter, inkl. i Danmark.

I tillæg til de store gleschere, har der i tusindvis af år været permafrost – evigt frossen jord – i store dele af Tibets højland. Denne er nu, pga. den globale opvarmning, også begyndt at smelte, hvilket allerede har resulteret i store jord- og ler-ras i Tibet, hvor selv jorden på flad mark har åbnet og flyttet sig som store ler-floder, hvilket har udslettet hele landsbyer, huse, mennesker og dyr, og således allerede har resulteret i død og lidelse, og en ødelagt indkomst for flere tusind fattige tibetanere.

Men dette er kun en forsigtig begyndelse på en ventende katastrofe. Når perma-frosten smelter, vil Metan-gas – der er mange gange varmere og således  mere skadelig for klimaet end CO2 – blive frigjort til atmosfæren, og den globale opvarmning vil gå endnu hurtigere. Permafrosten indeholder også andre giftstoffer og bakterier fra bl.a. flere tusind år gamle dyre-kadavre, som, når de frigøres til atmosfæren, kan få uanede følger i form af uhelbredelige sygdomme og dødsfald, både for mennesker, dyr og planter, som man allerede har set det i Sibirien, hvor store dyreflokke uforklarligt er fundet døde i områder hvor permafrosten er smeltet.

Du kan læse mere om klima-krisen i Tibet her:
https://www.theguardian.com/environment/2019/sep/15/tibetan-plateau-glacier-melt-ipcc-report-third-pole

http://www.tibetnature.net/en/category/third-pole/

https://en.wikipedia.org/wiki/Third_Pole

Info om alle aspekter af permafrost, og hvor man finder den:
https://www.nrdc.org/stories/permafrost-everything-you-need-know

Del DSTK på facebook