Årsberetning

Årsrapport 2023

 

 

 

 

 

ÅRSBERETNING 2016

Grethe Sørvig, formand

 

Selskabet havde, pr. 31/12 2015, en egenkapital på Kr. 83. 635, 50, og således et kalkuleret underskud på 62.861,00. Det kalkulerede underskud skyldes at Selskabet vil modtage en arv på ca. 2 millioner kr. i 2017. Arven stod til udbetaling i 2016, men da vi har søgt om skattefritagelse, har det taget nogle måneder længere at få arven udbetalt.

 

Bestyrelsen

Efter valget på generalforsamlingen i 2016 bestod bestyrelsen af: Lillian Evang, næstformand og ansvarlig for medlemsdatabasen, Jørgen Evang, Tsewang Lhundup, Kirsten Sundsvold og Grethe Sørvig, formand, redaktør og kasserer. Suppleanter: Wangdi Gyalyen og Annie Qvistgaard.  Revisor: Wendel Cph. – FLO-regnskab.

 

Medlemmer

Pr. 31/12 2016 havde Selskabet 378 medlemmer.

 

Medlemsbladet

Vi udgav, som planlagt, 2 medlemsblade i 2016.

 

Facebook

Vi får stadig flere medlemmer på vores Facebook-side, og rigtigt mange ”likes”, hvilket har ført til flere medlemmer af Selskabet.

 

Butik og salg

Vi har gennemgående haft et godt salg på alle varer, først og fremmest fra vores netbutik, men også i forbindelse med forskellige arrangementer, bl.a. Christianias julemarked, hvor vi, som i 2015, delte bod med Students for a Free Tibet, Denmark og tibetaneren Palden Andersen. Kirsten Sundsvold var igen tovholder, og fik hjælp fra Grethe, samt fra de to dygtige frivillige medhjælpere Christine Truelsen og Marianne Ahlgren. Hvis alt går efter planen, og vi igen får hjælp fra frivillige, vil vi også være at finde på Christianias Julemarked i 2017.

 

Aktiviteter i 2016

 

14. februar: Losar var planlagt og annonceret, men blev aflyst pga. for få tilmeldinger.

 

6. marts: Lysbilledeforedrag om Prins Peter og hans arbejde for at bevare den tibetanske kultur, med PhD Tibetolog Trine Brox.

 

31. marts: Generalforsamling.

 

10. april: Lysbilledeforedrag om Tibet, med Carsten Schwemer.

 

4. september: Picnic på Store Søhøj

 

23. oktober: Lysbilledeforedrag om Ladakh, med Ole Ejnar Hansen.

 

18. – 20. december: Christianias Julemarked.

 

 

Støtteprojekter i 2016

 

Children of Shambala (kodeord: COS)

har i 2016 modtaget Kr. 5025,00.

 

 

 

Tibet Times (kodeord: TT)

Selskabet har givet Tibet Times det beløb, der modsvarer en årsløn for en indisk journalist, dvs. Kr. 20.000,00

 

The Tsering Elder’s Home (kodeord: TEH)

har i 2016 modtaget kr. 4150,00

 

Department of Education (kodeord: DOE)

modtog i 2016 kr. 6.100,00 fra vore sponsorer.

 

Department of Religion & Culture (kodeord: DRC)

modtog i 2016 kr. 2150,00.

 

Drepung Gomang Buddhist Association School (kodeord: DG)

modtog i 2016 Kr. 3.983,00

 

Racheng Nonnekloster (kodeord: RA):

modtog kr. 1.100,00  i 2016.

 

Ad 3. Regnskabsaflæggelse

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Prisen for medlemskontingent er den samme som før:

Enkelt medlemskab: 250 kr. pr. år.

To på samme adresse: 350 kr. pr. år.

Firma: 500 kr. pr. år.

 

Ad 5. Valg af bestyrelse

På valg var Kirsten Sundsvold, Lillian Evang, Jørgen Evang og Tsewang Lhundup. Alle valgte at fortsætte på deres poster i bestyrelsen. Ikke på valg var Grethe Sørvig, Annie Qvistgaard og Wangdi Gyalyen, der alle valgte at fortsætte, henholdsvis som formand og suppleanter.

 

Selskabets bestyrelse i 2016 ser således ud:

Lillian Evang, næstformand, medlemsansvarlig og IT-ansvarlig.

Jørgen Evang

Kirsten Sundsvold

Tsewang Lhundup

Grethe Sørvig, formand, butik, redaktør og kasserer

 

Ad 6. Suppleanter

Wangdi Gyalyen

Anni Qvistgaard

 

Ad 7. Valg af revisor

Wendel Cph./FLO-Regnskab

 

 

Ad 8. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

Ad 9. Eventuelt

Der var ingen yderligere emner til diskussion.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN 2016

Inkl. Årsberetning 2015

Af Grethe Sørvig, formand.

Ad 1. Valg af dirigent og referent

Kirsten Sundsvold blev valgt som dirigent, og Grethe Sørvig som referent. Kirsten bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.

 

Ad 2. Årsberetning

Formand Grethe Sørvig fremlagde følgende årsberetning for 2015, som blev godkendt af generalforsamlingen:

 

2015 var året hvor vi igen var velsignet med et besøg af H.H. Dalai Lama, der besøgte os i tre uforglemmelige dage i februar måned, og hvor vi, som så mange gange før, var en af de 7 organisationer bag hans invitation.

Det var også året hvor vi støttede grundlæggeren af det tibetanske fodboldlandshold, Michael Magnus Nybrandts bogprojekt, en graphic novel om landsholdet, via crowdfunding-sitet Kickstarter. Vi samlede i alt ind Kr.123.397,00  – hele 43.397,00 kr. mere end det ønskede beløb på 80.000 kr. Michael og hans tegner, Thomas Engelbrecht Mikkelsen har frem til nu fået udbetalt 61.996,47 kr. af pengene til projektet, hvilket bl.a. inkluderer løn til tegner, oversætter af bogen til andre sprog o.l. Projektet beregnes færdigt i løbet af 2016, og vi glæder os rigtigt meget til at se det færdige produkt, der vil blive lanceret med en fernisering, der selvfølgeligt vil blive annonceret på vor hjemmeside og via Nyhedsmail.

Den herboende tibetanske læge, Dr. Bhuti Losang og hendes mand, Tenpa Gyurmey, fyldte begge  50 år i 2015, og i stedet for at ønske sig personlige gaver fra de mange inviterede gæster, opfordrede de alle til at give en sponsorgave via Selskabet til et uddannelsesprojekt i Kham, som Tenpa er tovholder på. Der kom i alt ind 10.366,00 kr., som Tenpa har fordelt på tre studerende i Kham. Således har Bhuti og Tempa sørget for, at tre unge tibetanere i Tibet nu er på vej til at få en uddannelse og senere en indkomst, hvor de kan støtte deres familier og lokalsamfund i Tibet økonomisk og med deres viden, og selv få et godt liv.

I 2015 har vi også brugt en del penge på at udvide sortimentet i vores netbutik, hvilket har lønnet sig, idet vi i 2015 havde en indtægt fra butikssalg på 36. 440,00 kr., hvoraf det meste er indtægt fra salg under Dalai Lamas besøg, samt fra deltagelse på Christianias Julemarked.

Selskabet havde, pr. 31/12 2015, et overskud på 48.971,93 kr, og vi har således vendt underskuddet fra 2014 på kr. 23.213,91 til et ret pænt overskud.

 

Bestyrelsen

Efter valget på generalforsamlingen i 2015 bestod bestyrelsen af: Lillian Evang, næstformand og ansvarlig for medlemsdatabasen, Györgyi Lenke Barna, Tsewang Lhundup, Kirsten Sundsvold og Grethe Sørvig, formand, redaktør og kasserer. Suppleant: Wangdi Gyalyen. Revisor: Wendel Cph.

 

Medlemmer

Pr. 31/12 2015 havde Selskabet 402 medlemmer.

 

Medlemsbladet

Vi havde planlagt at udgive 3 blade i 2015, men travlhed resulterede desværre i, at kun 2 blade blev udgivet. Alligevel modtog vi kun positiv respons for de 2 udgivelser i 2015.

 

Facebook

Vi får stadig flere medlemmer på vores Facebook-side, og rigtigt mange ”likes” og positive og kærlige kommentarer.

 

Butik og salg

Som nævnt indledningsvis har vi brugt en del penge på at udvide vores sortiment. Til vores store forundring solgte vi utroligt mange bedeflag via vores netbutik, og har været nødt til at genbestille dem 3 gange i løbet af året. Ellers har vi haft et godt salg på alle varer, både via vores netbutik og til forskellige arrangementer. Den største omsætning havde vi under H.H. Dalai Lamas besøg, hvor vi havde en indtægt på ca. 25.000 kr. Vi deltog igen i 2015 på Christianias Julemarked, hvor vi delte bod med Students for a Free Tibet, Denmark og tibetaneren Palden Andersen. Kirsten Sundsvold var tovholder, og fik hjælp fra Grethe, samt fra de to dygtige frivillige medhjælpere Christine Truelsen og Marianne Ahlgren. Til trods for, at vi kun havde boden i 4 dage – modsat andre år hvor vi har delt bod med kun én organisation, og derfor har haft boden i en uge hver – havde vi et nettooverskud på ca. 5000 kr. Hvis alt går som det skal, og vi igen får hjælp fra frivillige, vil vi også være at finde på Christianias Julemarked i 2016.

 

Aktiviteter i 2015

10. – 12. februar: Besøg af H.H. Dalai Lama.

 

18. februar: Losar var planlagt og annonceret, men blev aflyst pga. for få tilmeldinger.

 

3. juni: Generalforsamling.

 

23. august: Picnic på Store Søhøj

 

8. november: Lysbillede-foredrag om Bhutan med Erik Herdeggen.

 

9. – 12. december: Christianias Julemarked.

 

 

Støtteprojekter i 2015

 

Children of Shambala (kodeord: COS)

har i 2015 modtaget Kr. 8250,00

 

Tibet Times (kodeord: TT)

Selskabet har givet Tibet Times det beløb, der modsvarer en årsløn for en indisk journalist, dvs.  19.850,00 kr. i 2015.

 

The Tsering Elder’s Home (kodeord: TEH)

har i 2015 modtaget kr. 5000,00.

 

Department of Education (kodeord: DOE)

modtog i 2015 kr.1500,00 fra vore sponsorer.

 

Department of Religion & Culture (kodeord: DRC)

modtog i 2015 kr. 3285,00.

 

Drepung Gomang Buddhist Association School (kodeord: DG)

modtog i 2015 Kr. 3900,00.

 

Racheng Nonnekloster (kodeord: RA):

modtog kr. 6500,00 i 2015.

 

Stor tak til vore sponsorer for Jeres generøsitet og store engagement!

 

Ad 3. Regnskabsaflæggelse

Selskabet havde pr. 31/12 2015 et overskud på kr. 48.971,93 og en egenkapital på Kr. 153.500,15. Regnskabet er udarbejdet af revisorfirmaet Wendel Cph. Regnskabet blev fremlagt af formand og kasserer Grethe Sørvig, og blev godkendt.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Prisen for medlemskontingent er den samme som før:

Enkelt medlemskab: 250 kr. pr. år.

To på samme adresse: 350 kr. pr. år.

Firma: 500 kr. pr. år.

 

Ad 5. Valg af bestyrelse

På valg var Grethe Sørvig og Wangdi Gyalyen, der begge valgte at fortsætte, henholdsvis som formand og suppleant. Ikke på valg var Kirsten Sundsvold, Lillian Evang, Györgyi Lenke Barna og Tsewang Lhundup. Alle bortset fra Györgyi valgte at fortsætte på deres poster i bestyrelsen. Györgyi Lenke Barna er pt. på barsel, hvorfor hun har valgt at trække sig fra bestyrelsen, med mulighed for at hun vender tilbage senere. Tak til Györgyi for et stort og kompetent arbejde for Selskabet! Vi håber du vender hurtigt tilbage igen! På den anden side er vi glade for at byde Jørgen Evang tilbage i bestyrelsen igen. Som ny suppleant har vi fået medlem Anni Qvistgaard.

 

Selskabets bestyrelse i 2016 ser således ud:

Lillian Evang, næstformand, medlemsansvarlig og IT-ansvarlig.

Jørgen Evang

Kirsten Sundsvold

Tsewang Lhundup

Grethe Sørvig, formand, butik, redaktør og kasserer

 

Ad 6. Valg af suppleant

Wangdi Gyalyen

Anni Qvistgaard

 

Ad 7. Valg af revisor

Wendel Cph./FLO-Regnskab

 

 

Ad 8. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag

 

Ad 9. Eventuelt

Der var ingen yderligere emner til diskussion.

 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen 2015

Inkl. Årsberetning fra 2014

Ad 1. Valg af referent og dirigent

Kirsten Sundsvold blev valgt til referent og Grethe Sørvig til dirigent. Formanden bød velkommen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.

 

Ad 2. Årsberetning for 2014

Årsberetning for 2014 blev fremlagt af formand Grethe Sørvig, og godkendt af generalforsamlingen.

 

ÅRSBERETNING FOR 2014

2014 har været et aktivt år for Selskabet, med mange arrangementer og aktivt engagement for at hjælpe de 11 strandede FN-flygtninge i Tyrkiet. De 11flygtninge er i øvrigt nu, heldigtvis, kommet sig videre til forskellige vest europæiske lande, hvor de får hjælp af myndighederne i de lande de nu opholder sig i. Selskabet har også haft en del store udgifter i 2014, bl.a. i forbindelse med arrangementer, der gav ret store underskud, først og fremmest i forbindelse koncerten med det mongolske band, ’Hosoo & Transmongolia’, i begyndelsen af marts, diverse udgifter i forbindelse med H.H. Dalai Lamas forestående besøg i 2015, og akutte hjælpeprojekter, der blev finansieret af Selskabets egen kasse. Dette har resulteret i et forventet underskud på 23.213, 91 kr.  Ellers har mange vist interesse for Selskabet i år, hvor vi også har fået en del nye medlemmer, hvoraf mange gerne vil være frivillige, hvilket vi er meget taknemmelige for.

 

Bestyrelsen

Efter valget på generalforsamlingen i 2014 bestod bestyrelsen i Dansk Selskab for Tibetansk Kultur af: Grethe Sørvig (formand, kasserer og redaktør), Uffe Meulengracht Hansen (næstformand og databaseansvarlig), Jørgen Evang, Lillian Evang og Gyôrgyi Lenke Barna (korrekturlæser). Suppleanter: Wangdi Gyaljen og Brita Carmen Sommer. Revisor: WendelCPH, ekstern revisor: Birgit Nielsen.

 

Medlemmer

Pr. 31/12 2014 havde Selskabet 406 medlemmer.

 

Medlemsbladet

Pga sygdom i bestyrelsen og travlhed i slutningen af året, blev december-bladet forsinket, og blev først udgivet i begyndelsen af 2015. Vi udgav således kun et medlemsblad i 2014. I 2015 udgiver vi således 3 blade. Også i år har vi modtaget megen ros for bladets indhold og layout, samt forslag til indhold i kommende blade. Vi takker så meget for de positive tilbagemeldinger og engagement! Fortsæt endelig med at komme med tilbagemeldinger og forslag til indhold!

 

Facebook

Selskabet har en egen side på Facebook. Adressen er: https://www.facebook.com/groups/53799407098/?fref=ts

 

Butik og salg

Ligesom sidste år har vi brugt en del penge på at udvide vort sortiment, hvilket har hjulpet meget på salget. Vi har haft butikken med til forskellige arrangementer i løbet af året, hvor salget har været ret godt. Selvom vi heller ikke i 2014 havde mulighed for at deltage på Christianias Julemarked, solgte vi godt via vor hjemmeside op til jul.  Vi har generelt størst omsætning via vores web-butik, som vi flittigt annoncerer på Facebook.  Butikkens omsætning i 2014 var på 8.585, 60 kr.

 

Aktiviteter i 2014

1/3 2014: Koncert med den mongolske strubesanger, Hosoo og hans band, Transmongolia, på Phendeling.

 

2/3 2014: Losar-fest på Restaurant Himalaya, med fælles Nytårspuja, eksorcistiske ritualer, i flg. tibetanske nytårstraditioner, buffet med 4 retters middag, inkl. dessert, frugt, og kaffe/te, og en meget smuk koncert med Hosoo og hans band, der til dagens anledning havde komponeret en meget smuk sang baseret på mantraet Om Mani Peme Hung.

 

27/3 2014: Generalforsamling.

 

15/6 2014: Foredrag på Restaurant Himalaya om Bön-lamaen Tenzin Wangyal, med Brita Carmen Sommer.

 

17/8 2014: Tibetansk picnic på Store Søhøj. Da det regnede kraftigt, blev arrangementet flyttet indendørs. Picnicen blev alligevel meget hyggeligt, hvilket det altid er på Store Søhøj, med dets kærlige og ophøjede atmosfære.

 

23/8 2014: Smag Verden: Vi var inviteret af Dansk Bhutanesisk Samfunds formand, Tsewang Lhundup, til gratis at dele bod med ham på Smag Verden-festivalen i København.

 

31/10 – 2/11 2014: Mystikkens Univers, Østerbrohallen, København Ø: Vi delte bod med den danske Bön-gruppe. Vi tjente rimeligt, og vi fik mange komplimenter for vores smukke tibetanske bod og ditto varer.

 

 

Projekter i 2014

Selskabet modtog kr. 56.340,00 i projektstøtte fra vore generøse sponsorer. Vi takker så meget for jeres store støtte!

 

Children of Shambala (COS)

modtog 6.055,00 kr. fra vore sponsorer i 2014. Selskabet gav 1445,00 kr. fra de uspesificerede sponsorbidrag, og Children of Shambala har således modtaget 7.500 kr.

 

Tibet Times (TT)

modtog 100 kr. fra vore sponsorer i 2014. Selskabet gav det resterende, tilsvarende en årsløn for indiske journalister, og Tibet Times har således modtaget 19.850,00 kr.

 

 

Projekt FN (FN)

modtog 12.500,00 kr. fra vore sponsorer i 2014. Selskabet har givet 20.000 kr. fra egen kasse. De 11 tibetanske flygtninge modtog således 32.500 kr. i 2014.

 

Mahindra United World College (MUWC)

Modtog 100,00 kr. fra vore sponsorer i 2014. Da skolen ikke kan give os et klart svar på, hvad de penge vi har doneret til tibetanske studerende er blevet brugt til, dvs. INR 86.000, har vi afsluttet dette projekt. Da vi imidlertid ved, at det generelt er en god skole, og derfor, at vor donationer vil hjælpe og gavne uanset, har vi, efter utallige henvendelser og besøg på skolen i Indien, opgivet at få et klart svar fra skolens ledelse. De 100,00 kr. vi har modtaget til dette projekt indgår således i de 5000 kr. vi gav 2 tibetanske studerende på skolen under Anne-Sophie Bernstorffs besøg der.

 

The Tsering Elder’s Home i Kathmandu, Nepal (TEH)

modtog i 2014 kr. 3100,00 fra vore sponsorer.

 

Department of Education, Dharamsala (DOE)

modtog kr. 2000,00 fra vore sponsorer i 2014. Pengene vil gå til forskellige uddannelsesprojekter for tibetanske flygtninge i Indien og Nepal. Projekterne udvælges af Department of Education efter behov.

 

Department of Religion and Culture, Dharamsala (DRC)

modtog 15.475,00 kr. fra vore sponsorer i 2014. Pengene er øremærket til munke og nonner, der lige er flygtet fra Tibet, og har behov for hjælp med at etablere sig i Indien.

 

Ad 3. Regnskabsaflæggelse

Selskabet havde i 2014 et forventet underskud på 23.213,91 kr. Underskuddet var forventet pga. et underskud på koncertarrangementet i marts på 20.000 kr. (inkl. forplejning/mad til de 4 bandmedlemmer 2 x dgl. i 3 dage), udbetaling af 20.000 kr. fra egen kasse til de 11 tibetanske flygtninge i Tyrkiet og 19.752,84 kr. til The Tsering Elder’s Home. I tillæg brugte vi 12.000 kr. på at købe nye varer til butikken, og betalte 5000 kr. i garantisum til Dalai Lamas besøg. Selskabet manglede også 40.000 kr. i ubetalt kontingent fra vore medlemmer ved årets slutning. Selskabets egenkapital var pr den 1. januar 2014 kr. 141.246, 79 og den 31. december 2014 kr. 104. 528, 22. Regnskabet er lavet af regnskabsfirmaet WendelCPH og gennemgået og godkendt af Selskabet eksterne revisor, Birgit Nielsen.

 

Ad 4. Fastsættelse af kontingent

Kontingentet bliver det samme som før: 250 kr. for enkeltmedlemskab, 350 kr for 2 på samme adresse og 500 kr. for firmaer.

 

Ad 5. Valg af bestyrelse

På valg var: Lillian Evang, Jørgen Evang og Györgyi Lenke Barna. Ikke på valg var Grethe Sørvig, Uffe Meulengracht Hansen og Wangdi Gyaljen, der blev valgt ind til at fortsætte i bestyrelsen i 2014. Jørgen Evang har desværre været nødt til at trække sig fra bestyrelsen pga. langvarig sygdom. Vi takker så meget for din enorme indsats for Selskabet, og ønsker dig en rigtigt god bedring! Uffe Meulengracht Hansen, næstformand og databaseansvarlig, har valgt at trække sig fra bestyrelsen efter mange års stor arbejdsindsats. Vi takker for dit store arbejde, og ønsker dig alt muligt godt i fremtiden! Til de 2 ledige pladser i bestyrelsen har vi fået 2 meget kompetente medlemmer: Tsewang Lhundup, der er uddannet lama fra Karmapas kloster i Sikkim, og som er uddannet byplanlægger her i Danmark. Han er konsulent for den bhutanske regering indenfor handel, økologiske løsninger og videnskab her i Danmark, og er også formand for Dansk Bhutanesisk Selskab. Kirsten Sundsvold er mangeårigt medlem af Selskabet og også mangeårig frivillig arbejdskraft hos os. Hun er pensioneret laborant og lærer på laborantuddannelsen, og har mange rejser bag sig, bl.a. i Tibet, Ladakh og Nepal.

 

Selskabets bestyrelse i 2015 ser således ud:

Grethe Sørvig, formand, redaktør, layouter og kasserer

Lillian Evang, næstformand og databaseansvarlig

Györgyi Lenke Barna, korrekturlæser

Tsewang Lhundup

Kirsten Sundsvold

 

Ad 6. Valg af suppleant

Wangdi Gyaljen

 

Ad 7. Valg af revisor

Bodil Wendel, Wendel CPH.

 

Ad 8. Indkomne forslag

Ingen

 

Ad 9. Eventuelt

Ingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del DSTK på facebook